07042022 – 09:28u

‘k Ben voor de eerste keer in maanden terug naar boven gekomen om te schrijven. 

De bureau staat hier nog en ‘k hoop dat de setting ons helpt. 

Vier en vijf april -naar de Pyreneeën en terug- zijn in een helse donkerte verlopen. 

Daar, als in ‘in dat diepste dal der dalen, zijn we, denk ‘k, hoop ‘k, dodelijk te pletter geslagen.

Daar, na die maandenlange, ja zelfs jarenlange vrije val, zijn we, misschien, eindelijk, denk ‘k, hoop ‘k, vermorzelend te pletter geslagen.

Op een bodem, een laagte, een dieptepunt..

Als een komeet die door de eeuwige, eindeloos uitgestrekte ruimte onbeduidend rondtolde in de dodelijke chaos van een universum en nu, als in een aan onwaarschijnlijkheid grenzende toevalligheid, op een verre, afgelegen planeet, als een gloeiende vuurbal door de wrijving met diens atmosfeer, in een diepe, kraterlatende, verpulverende explosie vernietigend is neergestort.

Het dieptepunt der dieptepunten. 

Het einde van een enkele reis. 

Uit het stof, dat vantussen de brandende brokstukken van de geëxplodeerde gevangenis van zijn onbeduidend en veroordeeld bestaan oprijst, rijzen onzichtbaar minuscule elementen op die in groeiende rookpluimen, nu ze niet langer beteugeld zijn tot die veroordeelde gevangenis, zich vrijelijk in de atmosfeer van deze planeet kunnen bewegen en diens dorre, doodse oppervlak eindelijk zouden kunnen voeden. 

Enkel vocht en sterrenlicht is nu nog nodig. 

Enkel regen en warmte. 

En als al het stof is gaan liggen, als die vergruisde en verguisde massa die nu nog in stoffige chaos rondzweeft in alle rust zou kunnen gaan liggen, is dát, dat water als tranen en die warmte als liefde, het enige dat we nog gaan toelaten. 

En daar gaan wij zelf voor (moeten) zorgen. 

“Alleen” 

08042022 – 08:51u

“Ik” flip nog steeds grandioos. 

Al is dat ‘flippen’ een woord dat wíj beter niét gebruiken hier.

Want die karikaturale, Hollywood-achtige Stigma’s zorgen al voor genoeg .. stigmatisering.

09042022 – 18:26u

“Ik” ben zo moe. 

“Ik” doe niet als slapen. 

De minste inspanning -en dan nog vooral mentaal- put ons zodanig verschrikkelijk uit.. 

Misschien stom ook maar ‘k denk eraan om m’n tikker eindelijk eens te laten nazien. 

Soms heb ‘k steken dat ‘k denk: “da’s niet normaal!”

“Ik” ben zo moe. 

“Ik” ben alles zo verschrikkelijk moe. 

10042022 – 07:27u

Heel m’n bestaan is een vlucht. 

Heel m’n bestaan is nog niet meer geweest dan een vlucht. 

Een vlucht van “mezelf”. 

Niets meer dan een onophoudelijk proberen vluchten van dat “mezelf”. 

En waarom?

Wat heb ‘k toch misdaan?

Wat heb ‘k gedaan, behalve geboren worden, een keus die ‘k zelf niet heb gemaakt, om het onrecht dat ons al heel ons bestaan wordt aangedaan te rechtvaardigen?

Wat heb ‘k gedaan en wat doe ‘k dat zó bedreigend is dat het de vernietiging van m’n ‘persoon’ rechtvaardigt?

“Mij”, de enige optie van de vlucht te laten. 

12042022 – 11:44u

“Ik” ben bang om nog in interactie te gaan met mensen. 

Niet de winkel of andere functionele zaken maar elke interactie die ook maar een ietsie-pietsie dieper gaat dan die functionele interactie. 

Sinds Sint-Hieronymus wil niemand, nog niet in het minst, nog in interactie gaan met mensen. 

14042022 – 08:07u

“Ik” heb geen vertrouwen meer in mensen. 

Geen. 

Niks. 

0,0. 

Het kleine beetje vertrouwen dat ‘k nog had in mensen is door die hulpverlener(s) volledig vernietigd. 

08:08u

Die eenzaamheid voelt stelselmatig minder eenzaam aan?

Alsof ‘k mij ook daar nu weer voor aan het afsluiten ben. 

En ‘k denk dat dat niet goed is. 

Eigenlijk. 

Want ‘k ben me weer zwaar aan’t loskoppelen van alles..

Maar dieper, zo lijkt het wel. 

19042022 – 08:05u

Jullie hebben géén idee -géén! 0,0 – hoezeer “ik” zich aanpast aan jullie ‘wereldje’, aan jullie regeltjes en jullie illusies. 

21042022 – 06:34u

Alles ‘voelt’ plakkerig stroperig aan. 

Alsof ‘k niet vooruit geraak(t) omdat alles in die stroop blijft hangen en je bezig bent met te proberen om daar uit te raken maar daar niet in slaagt. 

02052022 – 10:29u

‘kBegin steeds beter te begrijpen wat die HB (hoogbegaafdheid) voor ons betekend:

Onze ‘start’ is sneller;

Ons gemiddelde ligt hoger;

En we houden die concentratieboog veel -véél- langer aan..

Maar misschien wel het voornaamste:

Bijna ‘onbeperkt’ tegelijk. 

i.e. op alle ‘vlakken’ tegelijk. 

En ‘k begin steeds beter te begrijpen dat dát voor andere mensen niet zo is. 

Dat, wat ‘k altijd gedacht heb..

Of beter: Wat ons aangeleerd is van te denken -> dat er aan mij/ons iets scheelt; dat we dom zijn; dat we niets kunnen en niets zijn.. minderwaardig.. nietswaardig..

Dat dat misschien niet klopt..

Dat dát niet klopt. 

“Ik” heeft het daar moeilijk mee. 

Want “ik” is ook geleerd dat van’t minste dat “ik” een eigen gedacht, mening of idee had/heeft, dat “ik” dan arrogant is, waanideeën heeft, grootheidswaanzin heeft..

Dus dat maakt ons bang ook, want “ik” wilt niet ‘boven’ anderen staan. 

“Ik” denkt zo zelfs niet. 

“Ik” wilt niet arrogant zijn; of een betweter; of wat dan ook dat al naar onze kop gesmeten is..

Gewoon omdat ‘k iets probeer uit te leggen of zo..

Dat is hoe andere mensen denken!

Niet wij!

En kunnen wij er aan doen dat we zoveel onthouden?

19052022 – 07:53u

Note to self:

Vertrouw op jezelf!

Voor de zoveelste keer lezen we een passage in een van die boeken van Alice Miller wat we zelf al aangekaart hebben. 

Onze woorden, ons woordgebruik is mss iet anders..

Maar zeker niet zó anders dat (zeker die hulpverleners) het ervoor zou kunnen zorgen dat we niet begrepen zouden kunnen worden. 

Integendeel zelfs. 

Ons woordgebruik is bij gebrek aan technisch jargon net toegankelijker!

Die hulpverleners doen ons twijfelen. 

Ze doen ons twijfelen aan onszelf!

Door constant de schuld bij ons te leggen (onbewust; omdat ze zelf onbewust vastzitten in hun denken en daardoor onbewust de kant van die ‘overtreders’ kiezen) en omdat “ik” vanuit die trauma-‘templates’ -die oude onaangepaste schema’s- die schuld dan ook (dikwijls) zonder meer aanvaard (meestal zelf ook onbewust dan op die interactie-momenten). 

Daarom twijfelt “ik”, net zoals vroeger, aan onszelf:

Aan al wat we zien, horen, ‘voelen’, ruiken, opmerken, denken…

Aan alles wat “wij” is. 

Door die trauma’s (betreffende “ik”) -door vroeger- vertrouw “ik” ‘onszelf’ niet!

En die hulpverleners (door hun ‘positie’ en hun ‘stellingname’ vanuit die positie) versterken constant dat wantrouwen in onszelf. 

Dat is wat we kennen!

Dat is wat we gewoon zijn!

Dat is wat we doen: Onszelf vernietigen!

In functie van en voor een ander..

En om nu, wééral, voor de zoveelste keer, in die boeken van die psychologe (Alice Miller), die vanín de psychoanalyse schrijft óver de psychoanalyse, waarschuwend ook voor de onbewuste vastgeroeste denkpatronen van hulpverleners tijdens die psychoanalyse en in interactie met hypergevoelige patiënten voor die denkpatronen, net dát weer te lezen wat we zelf al aanhaalden bij die hulpverleners, dat die zelf onbewust vastzitten en ons daardoor triggeren in trauma-responses, waardoor we bij die hulpverleners in diezelfde trauma-responsies blijven zitten, omdat die, ondanks dat we het zeggen, zelf niet doorhebben én niet willen toegeven dat die zelf in hun denken vastzitten, waardoor wij in een soort self-fulfilling-prophecy blijven zitten die net zíj, de hulpverleners, mee in stand houden dan. 

Door zichzelf niet bewust te zijn van hun eigen vastgeklitte denken, van hun eigen starre en voorgekauwde denken dat ze als almachtige waarheid op ons projecteren, dat we net dáárdoor in die impasse blijven zitten. 

Dat we net daardoor weer vernietigend aan onszelf twijfelen ook. 

Al weken zitten we weer diep, diep in dissociatie. 

We hadden geen idee waarom. 

Tot nu!

Die noodzaak om ons weg te trekken, die noodzaak om te dissociëren, die noodzaak om ons te beschermen!.. af te schermen..

Die zit in 1) dat wat er constant op ons geprojecteerd wordt

2) Dat we daardoor tot niets anders komen dan een ons verantwoorden voor en verdedigen tegen een denken dat niet van ons is en 3) de door die trauma’s geïnstalleerde mechanismen en responses die ons in een extreem minderwaardigheidscomplex doen vervallen en in een compleet wantrouwen in onszelf ook. 

In al wat we zien, horen, ruiken, opmerken, voelen en denken..

Het wantrouwen in onszelf én de versterking daarvan ín de hulpverlening als toppunt, zorgt voor die levensnoodzakelijke bescherming. 

‘kMoet leren vertrouwen op mezelf. 

Om óns!

Wij zijn samen meer dan één. 

We moeten stoppen met onszelf pijn te doen. (Zeker voor anderen). 

22052022 – 06:10u

Die verwarmingsketel! (Verdomme toch, ‘k zou dat echt is helemaal moeten uitschrijven)

“Ik” kan, door die kapotte verwarmingsketel, niets vanuit mezelf ‘verwarmen’. 

Als ‘k iets doe, doe ‘k dat voor of vanuit ‘een ander’. 

“Ik” stelt doelen buiten ‘mij’..

Enkel ‘in functie van..’ ..

Omdat ‘k geen doelen vanin “mezelf” kan genereren. 

“Ik” zoek de “warmte”  van ‘een ander’ buiten ‘mij’ om me te proberen ‘opwarmen’..

Omdat ‘k geen “warmte” heb leren genereren voor en in “mezelf”. 

Maar, omdat ‘k dat weet nu, blokkeer ‘k ook. 

‘k Blokkeer als ‘k het opmerk dat het weer enkel ‘voor een ander’ is. 

23052022 – 11:57u

Al 100 jaar ben ‘k ‘mezelf’ niet meer!

Snap je dat?!

“Ik” is bang!

Wij zijn bang dat als wij onszelf zijn dat we weer uitgesloten gaan worden, afgestraft, uitgelachen..

Dat we dan weer ‘raar’ gaan zijn, een ‘idioot’, een ‘dommerik’, een ‘nietsnut’.. niets..

“Ik” verbergt ons.. omdat we ‘raar’ zijn. 

31052022 – 12:14u

Hoe gevaarlijk is het, om in het land der blinden, waar éénoog geen koning is maar net een te vernietigen bedreiging, twee scherp ziende ogen te hebben?

Uit ervaring kan ‘k u zeggen: Levensbedreigend!

09062022 – 05:11u

Verdomme man, ge hebt alle recht om kwaad te zijn!

21062022 – 09:40u

Weet u dokter, alle dagen gebeuren er dingen -dikwijls voor velen mss kleine dingen- die voor mij/ons allesbehalve klein zijn en ons zwaar beïnvloeden. 

Die dingen hebben/zijn er ‘altijd’ geweest, maar ‘k heb die én ‘mezelf’ altijd ver, ver weggeduwd om te kunnen functioneren. 

Om niet te veel te zijn ook. 

Want “ik”, m’n échte “ik”, wat dat dan ook is, is altijd en overal teveel geweest. 

‘kZou u wel “ik” voor een stukje willen tonen. 

Maar ‘k vrees dat u dat ook niet aan gaat kunnen, ons gaat afstraffen en ons ook weer de deur gaat wijzen. 

Die kleine dingen.. dat kunnen geluiden zijn of geuren..

Iets dat gezegd wordt of een mail of iets anders dat we lezen..

Er is zoveel dat ons triggert dat we het zelfs niet kunnen vertellen allemaal. 

Zo diep en op zoveel vlakken en in zoveel delen zijn wij geschonden. 

En ‘k merk te veel. 

“Ik” heeft altijd veel te veel gemerkt. 

En mensen hebben dat niet graag. 

03072022 – 09:05u

Misschien is dit wel het moeilijkste PAD’je tot nu toe. 

Of misschien het moeilijkste dat ‘k moet maken. 

“Alles draait vierkant – No more mister nice guy”

Misschien is het daarom dat het me zoveel moeite kost om iets op te schrijven. 

Het zet, net zoals het PAD-schriftje zelf, dat we om de een of de andere reden ondersteboven zijn beginnen inschrijven, alles op z’n kop. 

09072022 – 18:31u

Tevergeefs!

Tevergeefs probeer ‘k. 

10072022 – 08:15u

Dát, wat een zegen had moeten zijn, is een vloek. 

Een helse vloek!

17072022 – 20:08u

‘K WORDT KWADER OP MEZELF. 

HOE MEER ‘K VOOR ONSZELF/MEZELF PROBEER OP TE KOMEN HOE KWADER ‘K WORDT OP MEZELF!

HOE DIEPER “IK” MEZELF HAAT!

18072022 – 08:08u

Heb je ooit al eens een vos in pure paniek horen krijsen en janken?

09:52u

“Ik” ben de Rode Draak; en “ik” ben Lecter. 

Alleen houdt “ik” me in. 

“Ik” is een tandwiel. 

Jullie kennen de wereld in 2D, op zijn best in 3D..

Maar “ik” is een tandwiel in 4e dimentie. 

“Ik” draait kanten uit en op die jullie zelfs niet voor mogelijk houden. 

Ge noemt me onmenselijk, omdat de dood me niet beroerd. 

Maar “ik” is slechts het product van júllie onmenselijkheid. 

Van de ontmenselijking van “ik” dóór jullie. 

25072022 – 19:42u

Goesting. 

‘k Doe niks meer tegen m’n goesting. 

Proberen

26072022 – 07:50u

“Ik” aanvaard het nog steeds niet. 

“Ik” zoek nog steeds naar andere ‘defecten’ of ‘fouten’, zoals Aspergers bijv., om toch maar niet te moeten aanvaarden dat er hoogbegaafdheid in ‘het spel’ zou kunnen zijn. 

Ook al kan het objectief gezien door “ik” niet meer ontkent worden. 

Subjectief proberen we langs alle kanten redenen te vinden om het te kunnen ontkennen om het toch maar niet te moeten aanvaarden. 

30072022 – 07:06u

“Ik” doet braaf wat het wordt opgedragen. 

31072022 – 19:32u

Als er HB in het spel is he.. “ik” heeft dat ‘verstand’ dan enkel en alleen nog maar gebruikt om te overleven. 

04082022 – 15:50u

“Ik” ben me in paniek aan het ‘vastklampen’ aan dat onechte leven dat ons is opgelegd. 

08082022 – 12:28u

Alle dagen stapelt het bewijs van de onmenselijkheid van de mens zich op. 

Het stapelt zich, bewijs na bewijs, op tot een verpulverend gewicht. 

01092022 – 11:55u

‘k Ben te breekbaar, te kwetsbaar in m’n eigen vorm. 

M’n ziel is te fragiel, te puur.. als ‘k mezelf ben. 

05092022 – 19:28u

Hoe erg toch dat ‘k maar in die vluchtmodus, in die overlevingsmodus blijf steken. 

Dissociatie, constant trillend in ’t rood. 

En dat zelfs de hulpverlening, ondanks al wat we zeggen en schrijven, ons daar maar steeds dieper mee induwt. 

11092022 – 13:23u

Keer op keer moet ‘k overal gaan lopen en tot overmaat van ramp is er niemand bij wie ‘k terecht kan. 

Loont het de moeite om nog iets te zeggen?

Baat en kost afwegend..

Loont het nog de moeite om te proberen?

‘kDenk het niet. 

“Ik” denk dat de energie die nodig is, en die ‘k niet meer op overschot heb, om eigenlijk totaal niets te bereiken, lang genoeg heeft geduurd. 

19:08u

Geen tien minuten en ‘k kan niet meer nadenken. 

Als een kieken zonder kop loop ‘k nog wa rond, kompleet overbelast. 

Tien minuten. 

Langer moet ‘k daar niet zijn. 

10 minuten en ‘k loop rond als een kieken zonder kop. 

10’ en ‘k weet, kompleet overbelast, niet meer wat ‘k moet doen.. behalve (weer) gaan lopen. 

12092022 – 11:56u

‘kVoel me schuldig en verantwoordelijk voor zaken waar ‘k zelfs niets kan aan doen en voor zaken die ‘k zelf niet in de hand heb én zelfs voor zaken die een ander doet. 

-> en waarvan die verantwoordelijkheid dus ook bij die ander ligt!

Maar die ‘k zo dikwijls op ‘mezelf’ neem..

En o zo dikwijls ook in m’n schoenen geschoven wordt..

12092022 – 13:04u

Het gekke is: ‘k Ben de juiste stappen aan het zetten. Denk ‘k. 

‘kBen voor ons de juiste stappen aan het zetten, denk ‘k. 

Het gaat traag, dat wel. 

Het gaat tergend traag. 

En dat is voor niemand een grotere frustratie dan voor ons. 

Maar dat mens en maatschappij ons niet alleen niet helpt in die stappen, maar ons daarin zelfs tegenwerkt…

Dát, snappen we niet. 

17:33u

Paarden met oogkleppen in een span vs vrij zicht. 

19:52u

Wat ‘simpel’ is voor anderen is dat dikwijls voor ons niet. 

Zoals bellen bvb. 

Maar wacht, als’t voor ons is hé. 

Als’t voor een ander is (opkomen voor de kinderen bvb.) dan gaat dat dikwijls wel. 

13092022 – 04:33u

Cut your losses!

Awel ja, op een gegeven moment moet je dat misschien wel is doen hé pippo!

Altijd maar krampachtig proberen vasthouden aan een bestaan dat niet van ons is, dat ons intens ongelukkig maakt.. en dat zelfs eigenlijk geen bestaan is. 

“15092022 – 09:20u

“Luistert hé koen!”

Of: “Luistert goed hé koen!”

En dan volgt een stormloop aan verwijten en beschuldigingen als een machinegeweer: ratatatatatata….

Hoe kunt ge een gesprek voeren met mensen die u op voorhand al afschieten?

En die schieten ons af.. omwille van hún denken en hún gedrag hé!

10:05u

‘kDenk ook dikwijls dat het erg is dat we niet iedere gedachte die we hebben opschrijven. 

Maar dat is eigenlijk niet. 

Want dát we die gedachten hebben..

Dát we die reflecties en zelfreflecties maken is het enige echte belangrijke. 

Het gevoel dat we hebben -dat we falen omdat we ze niet (kunnen) opschrijven- is omwille van een hunkering die nooit vervuld zal worden: Hechting.. en een misplaatste projectie van een ander (de maatschappij) -dat je alleen maar waarde hebt als je in hún ogen iets betekent- waar we maar steeds weer met een soort Stockholm-syndroom op reageren. 

17:39u

Het is langs een kant grappig hoe voorspelbaar mensen zijn, maar het is om te huilen zielig. 

16092022 – 10:40u

Jammer genoeg gebruiken we al onze kenmerken alleen maar om te overleven. 

14:30u

Al 5 jaar probeer ‘k te herstellen en al 5 jaar wordT “ik” constant dieper de shit in geduwd. 

Als ‘Leven zonder Filter’ al een eyeopener was, is ‘Voelen zonder Filter’ dat nog eens zo zeer. 

18092022 – 08:00u

‘kBen pijnlijk ver weg. 

Anders dan voorheen. 

Daarom de toevoeging: Pijnlijk. 

De combinatie van die onleefbare woonsituatie met de verachtelijke wijze waarop de kinderen weer behandeld en bespeeld en gemanipuleerd worden dwingt ons weer dieper in overlevingsmodus; en dus ook dieper in die dissociatie, om die onleefbare situatie te kunnen overleven. 

Maar m’n lichaam protesteert, m’n geest protesteert. 

21092022 – 15:15u

The uniqueness of my soul: e.g.: My personality traits: Being HSP, gifted, a multipotentialite..

The harsh reality of my PATH and it’s consequences: a structural divided dissociative identity of ANP and EP systems and parts..

Gives me a very unique and rare objective perspective. 

24092022 – 12:20u

Een al op voorhand verloren discussie..

Want zij zijn dokter en wij zijn niets..

Zelfs als die compleet naast de pot schijten..

En we zeggen hun dat..

Als die dan zeggen dat dat niet zo is..

Dan is dat ineens niet zo..

Alleen maar..

Omdat zij dokter zijn..

Zelfs al ziet iedereen de stront naast de pot liggen..

Als zij..

De dokters..

Zeggen dat dat niet zo is..

Zegt iedereen dat het niet zo is..

“Ik” snap dat niet zene..

20:38u

Vertelt mij eens: Hoe fucked up mag ‘k dat vinden dat je na 5jaar ZWARE mentale strijd..

‘Uzelf’ enkel dieper in de shit weet te vinden..

Hmmm..

Hoe erg mogen we dat eigenlijk vinden?

25092022 – 10:16

‘kWeet wát ‘k moet zeggen..

‘kWeet blijkbaar alleen niet hoé dat ‘k het moet zeggen. 

29092022 – 18:15u

Als je constant op iemands zwerende teen zou stappen..

(Dat zie je ook niet hé)

En die zegt: “Opgelet aub..”

Maar ge blijft dat doen..

Is het dan “NORMaal” dat die reageert met agitatie?

Voor hun wel blijkbaar..

Voor ons blijkbaar niet. 

30092022 – 08:47u

Vandaag, voel ‘k me als Socrates. 

Al heb ‘k geen letterlijke gifbeker moeten drinken..

Maar ‘k voel het gif.. dat naar me gespuwd is..

‘k Voel dat gif van die venijnige, serpentige beet van die ‘sociale diensten’ langzaam door me heen sijpelen. 

Nu we een ietsie mini beetje uit het trillendste rood der overleving terugkomen, dat tribunaal, die georchestreerde inquisitie van die gemeentediensten voorbij..

Voel ‘k de traumasporen..

Als diepe, open wonden..

En besef ‘k dat ‘k nog niet half besef hoe getraumatiseerd we zijn. 

01102022 – 

‘kWou eigenlijk vandaag niet gaan fietsen. 

We zijn te moe, te uitgeput. 

Maar ‘k kan hier niet langer blijven. 

‘kHeb hier geen seconde rust. 

Géén seconde. 

‘kLaat het hier niet bij. 

Hier ga ‘k verder mee. 

De schade moet worden vergoed deze keer. 

Die hebben ons wéér gedwongen!

Die hebben ons weer gedwongen iets te tekenen dat we niet wouden. 

Door manipulatie en dreigementen hebben die ons weer in die traumasporen geduwd en ons -ondanks dat we het aangegeven hebben met te zeggen dat het al twee keer eerder gebeurd was- weeral gedwongen om iets te ondertekenen dat we niet willen. 

Een schande!

Een dikke, vette schande!

===

M’n ‘verhaal’ begint eigenlijk vijf à zes jaar geleden. 

Met een moordpoging. 

Een die bijna nog gelukt was ook. 

Een moordpoging op onszelf. 

===

There are to many people that own a title..

And to few that actually earn and deserve one. 

04102022 – 11:40u

Al ben ‘k slechts een druppel..

06102022 – 13:41u

‘kDenk dat ‘k fout ben. 

‘kDenk echt dat ‘k fout ben. 

Altijd. 

‘kDenk altijd dat ‘k verkeerd ben, fout, niet juist..

Maar ‘k begin meer en meer te beseffen én te ondervinden dat dat eigenlijk niet zo is. 

===

Gewikt en gewogen..

En veel -Véél- te licht bevonden!

Te lucht ook..

Vol met lucht..

Opgeblazen!

Een scheet in een fles. 

Blaaskaken. 

“Ik” snap nu waarom ze jullie zielenKNIJPERS noemen. 

Wederom wordt “ik” versmacht!

18:09u

M’n primaire emoties zitten zó diep weggestopt en verborgen onder zoveel ‘lagen’ secundaire emoties dat ‘k niet meer weet te achterhalen welke nu welke zijn en welke nu “ik” zijn en welke van buitenaf komen. 

En ‘k twijfel nog steeds aan ‘mezelf’ -> zie ‘Voelen zonder Filter’ pag.75

10102022 – 13:02u

Horen jullie niet wat we zeggen of wat!?!

M’n brein kan die continue overbelasting NIET meer aan!!

En wij roepen om hulp!!

En jullie negeren ons “gewoon”!!!?!!!

14:03u

‘kBen maar mensen aan’t beschermen die die bescherming nog in geen 1000jaar verdienen!

11102022 – 10:25u

Het is gek dat ‘k ergens nog steeds hoop op menselijkheid. 

Gek omdat het eigenlijk -van dag 1- meer dan duidelijk is dat die ‘hoop’ niet meer is dan een kinderlijk verlangen naar iets onbestaande. 

===

‘kMoet stoppen met iedereen te beschermen ten koste van onszelf. 

‘kWeet niet hoe ‘k dingen moet zeggen; en als ‘k de waarheid vertel, verbloemd dan nog wel om niemand te kwetsen, dan komt het blijkbaar alleen maar als zagen en klagen over. 

Of, ondanks al wat je zegt: Dat je niet geleerd hebt hoe je voor jezelf moet zorgen en hoe je dingen moet zeggen omdat die nooit hebben mogen bestaan..

Wordt alles wat je zegt als een bedreiging opgenomen en word je zelf aangevallen. 

Zélfs door zogenoemde experts!

===

Het is duidelijk dat ‘k op geen menselijkheid hoef te rekenen. 

Niet m’n (h)ouders, niet m’n zogenoemde ‘familie’..

Noch van die ‘gemeenschap’.. die enkel gemeen is tegen ons..

===

HIJ is diegene die “mij”/ons in de steek laat!!!

Weeral!!!

En toch speelt die dat klaar om heel de boel weer zo te verdraaien alsof jullie het slachtoffer zijn!

13102022 – 18:17u

WAT!!?!! Als “ik” nu eens ‘juist’ ben???

14102022 – 13:08u

DÉ-GOU-TANT!!

Hoe ‘k behandeld ben; hoe ‘k behandeld word(t)..

Hoe dat maatschappij-systeem iemand ongestraft met de rug tegen de muur mag plaatsen!

En je kan en je mag niets terugdoen!

Want ze maken je monddood en nemen je al je rechten af op autonomie..

En dwingen je.. met hun regeltjes en wetgeving en onderdrukkingsorgaan..

Die onrechtvaardigheid is zó gigantisch dat dat zelfs niet uit te spreken is. 

Hoe ver ga je voor je kinderen?

15102022 – 13:05u

Wat als dat klopt?

Wat als dat wel klopt van die hoogbegaafdheid?

Wat als m’n denken nu eens niet fout is, maar klopt?

16102022 – 08:50u

Ondersteboven!

Alles lijkt ondersteboven. 

M’n hoofd voelt ook aan alsof ‘k te lang ondersteboven heb gehangen. 

12:52u

“Dit is niet het kind dat IK wil”, zeiden die (h)ouders. 

“Met dit kind willen wij niets te maken hebben!”

26102022 – 23:22u

‘kMoet proberen stoppen zoveel druk op onszelf te leggen. 

27102022 – 11:20u

“Ik” heeft iemand nodig die “ik” kan vertrouwen..

En zo iemand is er niet. 

===

Hoe start je een verdienmodel.. omdat je moét!.. omdat je moet eten en drinken..

En elke mogelijkheid tot autonomie daarover ontnomen wordt..

Terwijl je geen greintje ambitie in je hebt voor geld of status..

30102022 – 06:39u

Een Kafkaiaanse Wet van Murphy. 

Die achtervolgt “mij”;

Daar zitten we in vast. 

===

‘kVecht met de gedachte of ‘k wel recht heb op (een mening) eigen gedachten. 

===

‘kVraag me sterk af of het allemaal nog wel nut heeft. 

01112022 – 06:09u

Wat als álles, wat ‘me’ heel m’n bestaan gezegd is, geconditioneerd is, geïndoctrineerd is..

En wat ‘k daardoor diep in mijn binnenste zelf beginnen geloven ben..

Nu eens helemaal niet waar is?..

06:21u

‘kProbeer nog steeds goedkeuring en bestaansrecht te krijgen van vader. 

Zolang we dat blijven doen.. ondermijnen we onszelf. 

Letterlijk en figuurlijk. 

===

Stephen P. Kershaw – in navolging van Voltaire:

“THOSE WHO CAN MAKE YOU BELIEVE ABSURDITIES

CAN MAKE YOU COMMIT ATROCITIES!”

-> Kershaw suggereert in zijn “A brief History of Atlantis”: Plato’s ideal State

Dat het het doel was van de Nazi-Atlantologie, om de scheidingslijn tussen feit en fictie op te heffen. 

-> Hoe verschillend is dat met vandaag? Is er eigenlijk wel een verschil met vandaag?

===

11:52u

“Ik”, is op zoek naar een “mezelf” 

..waarvan ‘k eigelijk meer en meer begin te geloven (of begrijpen) dat het nooit bestaan heeft. 

Of alleszins niet ten volle tot ontwikkeling is gekomen. 

Als het er ooit in de kiem was hé. 

02112022 – 18:19u

Straf hé.. ‘k stel uit om naar de kapper te gaan, ook al worden we klinkklaar onnozel van dat haar dat over de oren groeit, omdat ‘k een gratis kapbeurt heb. 

04112022 – 12:57u

“Ik” vind(t) ‘mezelf’ niet goed genoeg om ook maar iets te doen. 

05112022 – 20:15u

Raar misschien hé.. maar ‘k voel me ergens enigszins bevrijd. 

07112022 – 12:59u

Volg je eigen tempo!

Hoe dikwijls is die boodschap nu al uitgeroepen..

Om ze daarna telkens weer zelf te ontkrachten. 

14:36u

YOU CAN NOT RULE OUT THE INEXPLICABLE

JUST BECAUSE YÓU CAN’T EXPLAIN IT!

Yet that is exactly what humans do!

(Especially with us)

17:58u

Why, do “I”, continuously, try to change “myself”?

Why am “I” afraid of being “myself”?

08112022 – 12:46u

In alles wat ‘k doe, in alles wat ‘k denk kom ‘k “mezelf” tegen. 

-> ‘k Bedoel niet “mezelf” mezelf.. 

Maar die geïnstalleerde schema’s. 

09112022 – 12:44u

Niet dat het de eerste keer is dat we dit denken maar mss nu meer bewust?

Er schoot me net iets te binnen: 

Als ‘k zwijg..

Als we blijven zwijgen..

Doen we eigenlijk wat er al heel ons bestaan van ons wordt verlangd: 

Dát we zwijgen!

En daarmee -met dat zwijgen- blijven we dus ook in die schema’s zitten. 

12:58u

En wij hebben nog nooit echt gerouwd. 

Zelfs niet voor onszelf. 

18:00u

Hoe harder we ons best doen..

Hoe slechter het gaat. 

10112022 – 09:24u

Zorgt ons ‘dualistisch’ denken..

Dat we met de paplepel hebben meegekregen..

De scheiding van lichaam en geest..

Ervoor dat we net ‘onszelf’ uit het oog verliezen?

===

Onze hersenen zijn niet -zoals naar analogie met een PC- ‘hardwired’..

Maar ‘fluide’.. (adaptief en zelfregulerend)

Alsof we door landschappen reizen..

Zee – woestijn – jungle – stad…

Zich constant aanpassend aan de omgeving en de omgevingsfactoren ->diagonaal lezen<-

=>Nicholas Carr {(het ondiepe) over hoe onze hersenen omgaan met internet}

17:26u

De wagen.. dat ‘gesprek’ met die garagist.. => Kafkaiaanse Wet van Murphy dus!

===

De Mythen van Plato (pag. 157) : 

“Moderne psychologen en sociaal antropologen hebben gesuggereerd dat voorstellingen van een paradijselijk bestaan waaruit we zijn verdreven geïnspireerd zijn door onze volwassen wording. 

Aanvankelijk werden we op onze wenken bediend door onze ouders, als waren we goddelijke wezens, maar op een kwade dag was het gedaan en moesten we letterlijk op eigen benen leren staan.”

-> “ik” denk, hoe plausibel ook, dat het dat misschien niet is. 

Stel u die mens -Plato- toen voor. 

Opgegroeid met verhalen ‘van toen’. 

Zou het niet kunnen dat het verhalen waren van jager-verzamelaars die hunkerden naar ‘die mooie tijd van toen’, net zoals generaties nu nog steeds doen?

Meer plausibel volgens “mij”. 

15112022 – 06:32u

“Ik” vrees, dat als ‘k de controle loslaat..

Écht loslaat..

Dat dát, wat ‘k eigenlijk diep in m’n binnenste weet, dat “ik” niet is zoals andere mensen, echt zichtbaar gaat worden. 

En dat dat anders zijn, waar we heel ons bestaan voor afgestraft zijn geweest, dat dat door dan zichtbaar te zijn en niet meer te kunnen verbergen en geen controle meer over te hebben..

‘Levensbedreigend’ zal zijn. 

“Ik” vrees dat als ‘k de controle loslaat, dat we dan weer pijn gedaan gaan worden. 

24112022 – 03:03u

“Ik” laat me zoveel pijn doen. 

En waarom?

Waarom maak ‘k mij zo druk over mogen, als morgen zelfs niet bestaat?

02122022 – 15:35u

Niets maakt iets uit weet ge! Niets!

Ge hebt altijd van alles wakker gelegen..

Maar niets, helemaal niks, maakt ook maar iet uit. 

Snapt ge dat?!

Snapt ge wat dat inhoudt en betekend?!

Niets!

Niet het onrecht, niet de waarheid.. en zelfs niet de leugen..

Gij zijt daar mee bezig.. niemand anders..

Zie maar naar Trump, Hitler, Stalin, Pol Pot.. of vader..

Wat maakt het uit of ge uw best doet of niet!

Niks!

Ge zit u maar druk te maken over al die onrechtvaardigheid en al die onrechtvaardigheid die ons te beurt valt..

Over die gemeente, de wereld..

Maar niets! Helemaal niets maakt ook maar iets uit!

Dat bewijst die gemeente ook weer..

En vader..

En gij zijt zo dom dat ge u dat weer aantrekt en u daar druk over maakt..

Ook dat blog..

Of dat ge ons nu wel of niet een stem geeft of probeert te geven..

Niks!

Helemaal, totaal, compleet NIKS! Maakt ook maar iets iets uit. 

04122022 – 19:45u

“Ik” laat iedereen wegkomen met het onrecht dat ze ons aandoen. 

07122022 – 14:40u

Vaarwel Wouter! Vaarwel Broer!

16:52u

Ze kunnen content zijn -vader en moeder etc.- hij is er niet meer. 

Alleen “ik” nu nog en ze kunnen met een gerust ‘geweten’ gaan slapen. 

08122022 – 09:55u

“Ik” kan niet mee met deze wereld; en onze Wouter kon dat ook niet. 

Dat onrecht is te groot. 

Misschien grotendeels door die ‘valkuil-schema’s’, die reeds vroeg tijdens onze ontwikkeling geïnstalleerd zijn. 

Anderzijds misschien mede door ons ‘temperament’ dat, hoe verschillend ook, toch zoveel raakvlakken had die we bij niemand anders terugvonden. 

Misschien was het niet meer dan een ‘gevoel’. 

Een ‘gevoel’ van helemaal alleen op de wereld te staan.. dat ons ‘verbond’. 

Verlaten. 

Met een onhoorbare stem..

Machteloos..

Tegen dat onrecht. 

We hadden verdriet voor elkaar..

Zonder dat ooit echt uit te spreken..

Omdat we ons eigen verdriet niet of slecht onder ogen konden komen. 

Dat was namelijk een zwakte. 

En zwaktes, zo waren we aangeleerd, werden niet getolereerd. 

We hunkerden..

Naar geborgenheid, veiligheid, respect.. liefde..

Maar waren van kindsbeen af aangeleerd om elkaar te wantrouwen. 

Het is onze Wouter zijn bedoeling nooit geweest om te kwetsen..

Net zo min als dat dat onze bedoeling is..

Dat ligt niet in onze aard. 

Maar omdat anderen WEL zo denken..

Wordt er ook zo over ons gedacht. 

Maar welk nut heeft het om daar ook maar iets over te zeggen..

Als alles toch totaal zinloos is.

10122022 – 09:56u

“Ik” straf mezelf voor de ‘fouten’ van een ander. 

Zoals niet eten..

Omdat de zaken waar we ‘recht’ zouden moeten op hebben..

Door die ‘ambetantenares’ niet in orde worden gebracht..

En “ik” zorg er ook voor.. dat die daarvoor -voor haar ‘fouten’- met de vinger naar “mij” kan wijzen..

Self-fulfilling Prophecy!

11122022 – 18:55u

IK HAAT JULLIE!

IK HAAT JULLIE VOOR WAT JULLIE ONS HEBBEN AANGEDAAN

WAAR IK NU EERST MEZELF VOOR MOET LEREN VERGEVEN

VOOR IK OOIT JULLIE KAN VERGEVEN

“Ik” kan voor de moment totaal geen begrip en/of respect meer voor jullie opbrengen. 

12122022 – 10:28u

Onze Wouter, de rebel!

Laat jullie nooit -NOOIT- dicteren wie jullie moeten zijn kinderen. 

Ook niet door “mij”, als ‘k dat ooit onbewust zou doen. 

15122022 – 

Heel m’n bestaan lang het ‘k m’n ‘leven’ laten bepalen door anderen endoor wat anderen dachten. 

===

“Ik” heb geen goesting om deprimerende verhalen te vertellen of deprimerend te doen..

Zo zien we dit ook niet..

Voor mij/ons.. is dat niet deprimerend.. maar “ik” wil wel een oplossing..

En dan moet er geweten worden van waar we komen. 

===

Zet eens een ‘spot’ op je hoofd.. en zoem eens uit ‘mens’. 

===

De gigantisch, waanzinnige schaamteloosheid van de narcist gilbeirput tart alle verbeelding. 

20122022 – 10:47u

Onze Wouter bezat de bewonderenswaardige en zelfs benijdenswaardige gave om te leven!

Hij bezat écht de KUNST om te leven in het moment. 

Onze Wouter leefde graag!

Maar die gave maakte de realiteit dikwijls des te pijnlijker en moeilijker om te dragen. 

Waardoor die noodzaak om daar van te ontsnappen ook des te groter was. 

28122022 – 10:58u

Ge kunt schaamteloos lullen tegen jullie zelf en jullie eigen leugens geloven..

Dat maakt nog steeds niet dat jullie juist zijn of gelijk hebben..

En nog veel minder dat “ik” jullie gelijk moet geven!

31122022 – 11:32u

“Ik” houdt van mensen. 

Maar “ik” houd niet van (menselijke) drukte. 

-> ‘Gek’, dat ‘k mezelf in interactie als belastend (druk) ervaar..

En dat dat eigenlijk een coping-mechanisme is..

Een doen alsof..

Een camouflage..

Een spiegeling..

09012023 – 03:33u

Een wonde moet goed door bloeden..

Opdat er geen vuiligheid in achterblijft waardoor die gaat ontsteken..

10012023 – 12:02u

GIJLLE HEBT ER VOOR GEKOZEN

NIET ENKEL OM ONS TE NEGEREN

MAAR OM ONS OOK NOG EENS BELACHELIJK TE MAKEN

ONS RESPECTLOOS TE BESCHIMPEN EN UIT TE LACHEN

ONS FIGUURLIJK IN HET GEZICHT TE SLAAN EN TE SPUWEN

DUW JULLIE GEDRAG NIET IN ONZE SCHOENEN

WE AANVAARDEN HET NIET MEER

19:43u

Uit: ‘Dwergen’ :

“Mijn hart en mijn verstand zijn nog te veel in de war om eerlijk te kunnen zeggen hoe het met mijn gevoelens zit. Het zal me goed doen ver weg van alles en iedereen te zijn en het zal me helpen duidelijk te bepalen wat “ik” wil. Dat is de reden dat “ik” wegga.”

11012023 – 12:22u

‘kBen zo op. 

23012023 – 08:06u

In een waas beleef ‘k de dagen. 

Het appartement is leeg. 

Alles is weg. 

En “ik” is weg. 

Het is een Gordiaanse knoop die doorgehakt is. 

Uit noodzaak. 

Uit levensnoodzakelijkheid. 

‘kMoet gaan lopen.. verschrikkelijk.. als ware ‘k een dief in de nacht..

Omdat al onze hulpkreten in dovemansoren terecht komen..

En ‘k niet anders meer kan dan overleven..

Om te overleven.


𝒾∂เรᗪ𝔫©️MMXXII – MMXXIII

Je kan misschien ook genieten van:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *