22/01/’20 – Ik ben bang van meningen.
Van de meningen van anderen en om ze zelf te hebben. Van de uiting van die meningen, en tot wat ze kunnen leiden. Oordelen, vooroordelen, uitsluiting, conflict, bestraffing … oorlog… … om het enkel over buiten te hebben…

Meningen worden snel gevormd en al even vlug geuit. Te snel. Maar op wat zijn die meningen gebaseerd? Zijn die meningen gefundeerd op bewijzen of enkel op de informatie die we kennen, op de informatie die voorhanden is, wat meestal enkel die informatie is die via alle media tot bij ons komt. Wat komt er dan tot bij ons? De empirische waarheid of wat als waarheid naar voor wordt gebracht? Wie zijn waarheid? En snel. Snelle informatie die zelfs van dag tot dag 180° kan draaien. En we weten dat maar toch worden meningen vliegensvlug gestoeld en geuit op zulke snelle hapklare informatie. Dikwijls (of meestal) zonder alle informatie te hebben. Zonder de hele context te kennen of te begrijpen. Zonder te vatten wat die snelle conclusies, die meningen, al dan niet doordacht, teweeg kunnen brengen…

06/02/’20 06:46u

Vragen. Vragen doorkruisen mijn gedachten. Vragen zonder antwoorden. Naïeve, infantiele vragen. Waarom’s.  Ik heb geen mening. Geen meningen. Er is te veel conflict om een mening te hebben. Behalve over mezelf. Al is ook dat bezwaarlijk een mening te noemen. Hangt dié ‘mening’ nauw samen met die vele ‘waarom’s’.

Er wil getracht worden wat van die vragen te verwoorden, in die on-aflatende zoektocht naar antwoorden.

Soms kunnen -en zullen- die vragen veel lijken op meningen.

Soms kunnen -en zullen- die vragen kwetsend over komen.

Dat is niet de bedoeling.

We willen gewoon graag onze vragen stellen.

We willen gewoon graag leren.

1v8 © MMXX

Je kan misschien ook genieten van:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *