Beste

Mijn geboortenaam is Koen Van Der Krieken. 
Ik ben ondertussen vierenveertig jaar en vader van drie.
Mijn hele leven kamp ik al met psychische moeilijkheden, al heb ik die zelf niet altijd zo benoemd. 
En nog minder willen aanvaarden. 
Tot ik niet anders meer kon. 
In tweeduizendzestien is, om het zo te benoemen, de motor zwaar beginnen sputteren. 
Maar nog steeds heb ik toen gepoogd om verder te blijven gaan. 
Wat in tweeduizendzeventien tot een totale decompensatie leidde. 
De motor was vastgelopen.
De wagen gestopt. 

Er is toen hulp gezocht, omdat er geen andere keus meer was, en misschien, is dat wel het beste wat we ooit gedaan hebben. 

Maar…

Om een lang verhaal kort te maken: 
Tijdens behandeling is op een gegeven ogenblik de immense complexiteit van de psychische moeilijkheden waar mee wordt geworsteld aan het licht gekomen.
Toch gaf ook de relatieve veiligheid die het kader bood mogelijkheden. 
En kwam, om in de beeldspraak te blijven, de motor terug een beetje op gang. 
Waarbij ik mij dan onder impuls en met steun van behandelaren begin tweeduizendnegentien gewaagd heb aan een levenslange droom: studeren. 
Ik schreef mij dan ook in voor de bachelor opleiding psychologie.

Ik wou echter, omdat ik de stigma’s die nog steeds op psychische kwetsbaarheden rusten en die ik via mijn directe omgeving aan de lijve ondervond, zonder de moeilijkheden waar ik mee kamp kenbaar te maken, de opleiding aanvatten. 
Dat heb ik dan ook gedaan en in eerste instantie is dat zonder problemen gelukt. 

Maar, de complexiteit van ‘mij’, leidde er toe dat het behandelkader niet langer de nodige ondersteuning kon bieden. 
En ik zo goed als zonder ondersteuning weer alleen kwam te staan. 
Wat op zijn beurt dan weer leidde tot een nieuwe complete decompensatie. 
De motor stopte weer. 
Ergo, ook het vermogen om nog te kunnen studeren. 

Eind 2019 heb ik een nog een poging ondernomen om alsnog de universiteit op de hoogte te stellen zodat er samen naar een oplossing kon worden gezocht.

Daarna kwam tweeduizendtwintig …

Nu, het is ontzettend belangrijk voor mij om die studies voort te kunnen zetten, hoe moeilijk dat ook is. Of nog zal zijn. 
Ik besef en aanvaard nu dat dit voor mij niet mogelijk is, of zal zijn, op hetzelfde tempo waarop ik toen gestart ben. 

Ik schrijf jullie nu terug aan om samen te kijken hoe we het voor mij mogelijk kunnen maken om toch nog verder te studeren. 

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is voor mij. 
Voor mij persoonlijk alsook in functie van mijn herstel. 

Maar ik ga jullie hulp daarbij dus nodig hebben.

Zouden jullie kunnen laten weten wat er nodig is om de draad weer op te pikken aub. 

Met vriendelijke groet
Koen Van Der Krieken


Beste heer Van Der Krieken, 

Bedankt voor uw uitgebreide bericht en goed om te lezen dat u uw studie wilt en kunt gaan oppakken.

U kunt het beste contact opnemen met de studieadviseur van de opleiding psychologie om een samen een geschikte planning voor u te maken. 
De studieadviseur kan u gericht adviseren met welke cursus u kunt starten. U kunt de studieadviseur bereiken via studieadvies.psychologie@ou.nl.

Mocht u tentamenvoorzieningen nodig hebben, denk bijvoorbeeld aan extra tijd of een aparte ruimte, dan kunt u deze aanvragen. Op mijnOU kan via de tegel ‘Studeren met een functiebeperking’ een aanvraag worden ingediend en de medische verklaring worden toegestuurd. Verstuur het aanvraagformulier uiterlijk acht weken voor het tentamen zodat de voorzieningen tijdig toegekend kunnen worden.

Succes!

Met vriendelijke groet,

Eva Gubbels | Studieadviseur Rechtswetenschappen en Schakelzone recht / Aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking

Faculteit Rechtswetenschappen | Bureau Onderwijs en Onderzoek
Bezoekadres: Valkenburgerweg 177  Heerlen 
Postadres: Postbus 2960  6401 DL  Heerlen
T 045 – 576 2888 
drempelsweg@ou.nl
Aanwezig van maandag t/m donderdag


Hmmm…

Na dit standaardbericht…

Ja, mijn fout.. onze fout..

Drempelsweg wás het aanspreekpunt..

En ‘ik’ was en ben te moe..

𝒾∂เรᗪ𝔫©️MMXXII

Je kan misschien ook genieten van:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *